Smoelenboek

                   Rik               Siep1           
Harry van Aalderen             Rik Bos                       Siep Helder             Cor Postma

        Auke1                   Aldert                Hike               Gerrit
    Auke van der Hoek      Aldert Hoekstra         Hilke van Houten
          Gerrit Inia  
 
 
    Wobbe                                    
   Wobbe Jansma                   Jan Kuipers                An Ronner                    Jo de Schiffart    

                                                    
Jaap Pestman                   Siebo Post                   Heinze Postma               Jan Schotanus

                                                

Gerben Sikkema            Rien Snoep                    Nico Verschoor           Jorrit Wijtsma


       Henk Vos