Smoelenboek

                   Rik               Siep1           
Harry van Aalderen             Rik Bos                       Siep Helder             Cor Postma

        Auke1                   Aldert                Hike               Gerrit
    Auke van der Hoek      Aldert Hoekstra         Hilke van Houten
          Gerrit Inia  
 
 
    Wobbe                Cor                    
   Wobbe Jansma                 Cor Karens                      Jan Kuipers               Bas van Pelt

                                                    
Jaap Pestman                   Siebo Post                   Heinze Postma               Jan Schotanus

                                                   

Gerben Sikkema            Rien Snoep                Siebe Jan Veenstra       Jo de Schiffart

                                              
Nico Verschoor                 Henk Vos                     Oeds de Vries                Jorrit Wijtsma


    An Ronner