Laatste nieuws

Op 15 juni is ons oud-koorlid Jo de Schiffart op bijna 88 jarige leeftijd overleden.    Jo was vele jaren tot op hoge leeftijd accordeonist in ons koor, altijd energiek, vrolijk en kleurrijk. Ze blijft een plek houden in onze herinnering.


Op 19 april hebben we een optreden verzorgd in De Herbergier in Oldeberkoop. Het was een geslaagd optreden en we kregen mooie reacties,  als ‘een mooi gezellig koor met geweldige muzikanten, een goede sfeer en muzikaliteit.’
Onze voorzitter kreeg een vraag: ‘Hoe heet jullie dirigent?’
Onze voorzitter antwoordde: ‘Die heet Gerrit Inia.’ ‘Oh, dat is een bijzondere naam’ gaf de luisteraar aan. Waarop onze voorzitter antwoordde: ‘Maar het is ook een bijzondere man’.
Hoe bijzonder? Nou vind maar eens een dirigent die ín het koor staat te zingen in plaats van vóór het koor.😉

Dit beeld geeft meteen een impressie van de sfeer van ons mooie koor!

*****************************************************************************
Op 9 april hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Zo’n vergadering duurt bij ons nooit zo lang, dus konden we na een uurtje weer gaan zingen. De verplichte onderdelen, jaarverslag , financieel verslag zijn weer goedgekeurd met dank aan de deskundige leiding van ons bestuur. Ook de muziekcommissie is volop actief geweest met de kiezen van nieuwe mooie nummers.

Complimenten voor onze voorzitter, secretaris, penningmeester en muziekcommissie.

 

***********************************************************************************

We hebben een nieuw tenue, kleurig en vrolijk rood. Past precies bij onze manier van zingen en optreden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


********************************************************************************
Onze oefenavonden zijn weer gestart op 9 januari. Harry, onze geluidstechnicus, heeft alle apparatuur gecheckt en het geluid  met microfoons en speakers is weer op orde.

 

********************************************************************************

Roelie is weer hersteld van haar operatie en kan gelukkig weer meespelen op de accordeon.

 

********************************************************************************

Nieuwe tenues: binnenkort zullen we onze  optredens verzorgen in een nieuw tenue.  De foto’s volgen.

***************************************************************************************

We oefenen elke dinsdagavond van half acht tot half tien in een prachtige locatie van Talant in Beetsterzwaag.

Naast het zingen is er in de pauze tijd voor gezelligheid en een drankje.

***************************************************************************************

We hebben een geluidsinstallatie met een digitaal mengpaneel op een iPad.