Leden gezocht

Gezocht:
We zijn een enthousiast koor van ca. 20 leden met een bevlogen dirigent en vier muzikanten.  Naast het zingen is gezelligheid een belangrijke factor van ons succes. We treden ongeveer 10 keer per jaar op o.a. in verzorgingshuizen en op festivals.

Mocht je ons koor willen versterken? Dat kan, je bent van harte welkom. We zijn op zoek naar zangers/zangeressen en muzikanten. Zangervaring is geen must, plezier in zingen is wel belangrijk.

En natuurlijk kan je eerst eens komen kijken en luisteren op onze oefenavonden. Wij oefenen op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, bij Talant, Beetsterzwaag. Ingang aan de Wissel in Beetsterzwaag.

Interesse of vragen? Neem gerust contact op met onze voorzitter, Siebo Post, siebokpost@gmail.com of onze dirigent, Gerrit Inia, gerfo.inia@gmail.com

In liet út de eigen streek, Wâldsang, wa wurdt hjir no net bliid fan…Nocht om mei te sjongen?  Kom derby.